6850

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
תמר

6851
6852
 • הנחיות להגשת בקשות למידע להיתר

  המידע להיתר יימסר לעורך הבקשה, בהתאם לתיאור הבקשה להיתר וההגדרות שיוזנו במערכת המקוונת.
  לפיכך על עורך הבקשה לפנות לאביה כלילי, מנהל המידע התכנוני, במייל avia@ma-tamar.co.il ולהעביר מספר ח.פ./ת.ז של משרד עורך הבקשה - ללא נתון זה לא תונפק דרישת התשלום.

  בנוסף יפורטו בדוא"ל: המיקום (גוש, חלקה, מגרש/מתחם), מהות הבנייה וכתובת שעבורה מבקשים לשלם את אגרת המידע. דרישת התשלום תונפק ותועבר בדוא"ל חוזר לעורך הבקשה.
  התשלום יבוצע באמצעות מערך הגביה של המועצה (הפרטים יופיעו במסמך אגרת המידע להיתר).

  בכל שאלה או הבהרה ניתן להתקשר ליובל גולדמן 050-7984341

הטמעת תהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק בוועדה המקומית לתכנון ובניה תמר

בהתאם לחוק ובמטרה לקצר את זמן תהליך מתן היתרי הועדה המקומית עברה באופן מלא להגשת בקשות / מידע במערכת רישוי זמין

 

הגשת קבצים לתאום תשתיות, הסדרי תנועה ואישור חפירה

כחלק מהתייעלות ושיפור השירות, הושק באתר המועצה פורטל, להגשת קבצים למחלקת התשתיות. הפורטל מצוי בכתובת www.ma-tamar.org.il בתחתית הדף, בפינה השמאלית. הפורטל מאפשר הגשת קבצים לתאום תשתיות, הסדרי תנועה ואישור חפירה. החל מתאריך 15/8/17 יתקבלו קבצים למחלקה רק באמצעות הפורטל

חדשות

 • הודעה לציבור - 14/03/2019

  קבלת קהל מתקיימת בימי שני ורביעי בין השעות 9:00 - 15:00

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.