עובדי הוועדה מקומית לתכנון ובניה תמר

 

עובדי אגף הנדסה
שם העובד תפקיד טלפון דוא"ל
גיא דוננפלד מהנדס המועצה 08-6688821 guy@ma-tamar.co.il
מירה נוימן מזכירת מהנדס המועצה 08-6688821 mira@ma-tamar.co.il
פנחס הרוש מנהל נכסי המועצה וארנונה 08-6688842 pini@ma-tamar.co.il
קובי אזולאי מפקח הועדה 08-6688870 kobiaz@ma-tamar.co.il
בוריס ויטקובסקי מנהל מחלקת ביצוע 08-6688818 boris@ma-tamar.co.il
יובל גולדמן רכז תשתיות 08-6688872 yuval@ma-tamar.co.il
נטלי וייטר אדרי מזכירה טכנית אגף הנדסה 08-6688882 natali@ma-tamar.co.il
עובדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה תמר
שם העובד תפקיד טלפון דוא"ל
גיא דוננפלד מהנדס הוועדה המקומית 08-6688821 guy@ma-tamar.co.il
חלי בוהדנה מזכירת הועדה המקומית 08-6688841 helyb@ma-tamar.co.il
אילת קירשנברג יועצת לועדה 08-6688843 eilat@ma-tamar.co.il
יובל גולדמן מידען 08-6688872 yuval@ma-tamar.co.il
אוה קרטש קונטנט מרכזת תוכניות 08-6688840 eva@ma-tamar.co.il
אלכסנדרה ריידר ארליך בוחנת רישוי 08-6688883 Alexandra@ma-tamar.co.il>
אוקסנה בלחובסקי בוחנת רישוי 08-6688894 oksana@ma-tamar.co.il
יוליה סלפיאן בוחנת רישוי 08-6688886 yuliya@ma-tamar.co.il
אלכסנדרו ניורמברג בוחן רישוי 08-6688887 alexandru@ma-tamar.co.il