תחילת עבודות

טפסים לתחילת עבודות

לנוחיותכם מצורפת רשימת תיוג למסמכים הנדרשים - סט הטפסים לתחילת עבודות נשלחים באופן אוטומטי עם קבלת היתר הבנייה.

תכנית התארגנות באתר - מגורים

הנחיות להקמת אתר התארגנות לקבלנים - תעשיה תיירות וציבורי

 תכנית התארגנות באתר לתעשייה, תיירות ומבני ציבור פורמט PDF / DWG

קובץ גרפי  לוגו מועצה - לאתרי התארגנות

דוגמא לשלט באתר הבניה

טופס התחייבות לפינוי מכולה משטח ציבורי

טופס הסכמת שכנים